Pazarlama Stratejiniz Markanıza Yakışmalı!

Posted on August 15, 2013

0


02082013 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

Etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmak göründüğünden daha derin bir mevzudur. Her şeyden önce hedef kitle için oluşturulan bir stratejinin amacı, sadakat ve güven duvarlarını inşa etmektir. Markaya güvenen kitle, markayı deneyimlemek ister. Duygularının ve inancının markaya karşı ne denli doğru olup olmadığını kontrol etmek ister. Markayı ön plana çıkaran görsellerin ve mesajların A’dan Z’ye planlanan stratejisi ile uyumlu olması gerekiyor neden mi? Çünkü, günün sonunda iyi planlanan bir stratejinin getirisi mutlu müşteriler olurken, kötü bir stratejinin getirisi ise koca bir sıfırdır.

Stratejide marka ile ilgili akla gelen ilk sorular: Marka görselleri ve mesajları kendi içinde bir bütünlük oluşturuyor mu? Bu öğeler birbirleri arasında nasıl bir bağ kuruyor? Oluşturulan bu bağ marka ile uyumlu mu? Soruların cevaplarını kısa başlıklar altında ele alalım.

Marka bütünlüğü, uyumlu olmaktan geçer! 

Markayı oluşturan öğelerin hedef kitle için ne ifade ettiğini düşünmek, pazarlama sektöründe tutarlı bir yol izlemek ile doğru orantılıdır. Bu oluşum içinde bulunan öğeler taslaktan, isimden, logodan, slogandan çok daha fazlasıdır. Müşterilerin kolay ve çabuk erişim sağladığı sosyal medya, markaların interaktif alanda görünen yüzlerini sergilemesine olanak tanır. Müşteriler bu platformda markanın dinamik ve interaktif bir yapıya sahip olmasını bekler, markayla etkileşime geçtikleri zaman markanın bütün yapısının bir uyum içinde olmasını ister. Şirketlerin kendi markaları bulundukları sektörlerin içinde şirketin canlı birer temsilidir. Markaların sosyal medyada duyulan seslerini önemseyen şirketler, kişiler tarafından daha hoşgörü ile karşılanır.

Medya organları güçlü birer araçtır!

Pazarlama stratejinizi birden fazla kanal aracılığı ile kitleye yönlendirirken, bütünün uyumunu korumak daha güç hale gelebilir.  Bu güç durumla başa çıkmak için, yazılı kaynaklardan görsel reklamlara kadar, aynı iletiyi farklı mecralarda stratejiye uygun düzenlemek gerekir.

Strateji –> Hangi kanalda uygulanacak? –> Nasıl uygulanacak? –> Uygularken  ana temayı ve marka kimliğini korumak önemli –> Düzenlenen iletilerin hatırlanabilir ve etkili olması önemli

Şirketler, güçlü bir marka kimliği yaratmak için dijitalden doğrudan postaya kadar bütün pazarlama aksiyonlarında aynı renkleri ve yazı tiplerini kullanır. İşte kendini bilen, her platformda uyum içinde durabilen markanın özelliği de budur. Aynı zamanda bu markalar kullandıkları her medya organında sözlerine bağlı kalırlar.

Uyumsuz bir yapı sergileyen bir marka küllerinden tekrar doğabilir mi?

Cevap EVET.

Şimdi bir markanın stratejisinin sonucunda hedef kitleye gösterdiği yüzünün olumsuz tepki alıp, başarısız olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda unutulmaması gerekir ki; markayı tekrar tasarlamak en iyi marka stratejisidir. Bu süreç içerisinde negatif olan kötü marka algısını, pozitife dönüştürmenin kolay olmayacağını ancak başarıldığı takdirde çok iyi neticeler alacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Tekrar uygulanan bir tasarım, şirketin küllerinden doğmasını sağlayabilir. Yeniden tasarlama seferberliğinin başarısına asıl etki eden şeyler; şirketin başarısızlığını kabul etmesindeki samimiyet ve marka bütünlüğünü sağlamak için gösterdiği çabalardır.

Müşterilerin bir markaya güvenip güvenmemesi hayati bir önem taşımaktadır!

Müşteriler, umdukları şeyi elde ediceklerinden eminlerse satın alma eylemini gerçekleştirme olasılıkları çok daha fazladır. Marka iletiniz, satın alma işlemini gerçekleştirmek isteyen bir müşteriye ulaştıktan sonra tek yapmanız gereken marka güvenini sağlamak. Unutmayın ki, markanız artık onların elindedir, insiyatifindedir.

Advertisements