Geleceğe yolculuk başlıyor

Posted on June 13, 2012

0


13062012 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim
Teknolojinin değiştireceği 10 yıl sonraki iş ve yaşam şekillerine hazırlanmak için yarından itibaren atılması gereken adımları göstermek üzere kurgulanan ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12,“Sonraki Adım” temasıyla uzak geleceği yakına dönüştürecek.

Interpromedya’nın bu yıl 12.’sini düzenlediği “ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12”, 11 – 13 Eylül 2012 tarihlerinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Sonraki Adım” temasını taşıyan ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12, dört ana konuya odaklanacak. Bu konular büyük veri, mobil, bulut bilişim ve sosyal medya olarak sıralanıyor. Zirve’de ayrıca akıllı yaşam, finans-bankacılık, e/m ticaret, e/m sağlık, dijital oyun alanlarında da bir sonraki adımı gösteren panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 4 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan ve Türkiye’nin yanı sıra Avrasya çapında etkili bir iş platformu teşkil eden ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12, bu yılki iddialı içeriği ile ufukları açmayı ve yeni iş birliklerini tetiklemeyi hedefliyor. Zirve’de oturumların yanı sıra buluşturma-eşleştirme toplantıları, çözüm gösterileri ve ICT Summit Eurasia Awards’12 Ödül Töreni de yer alacak.

Taşdemir: “Bir etkinlik değil, canlı bir yaşam alanı yaratıyoruz.”
Zirve’yi düzenleyen kuruluş İnterpromedya’nın Genel Müdürü Güldane Taşdemir, birbiri ardına gelen buluşların geleceği nasıl değiştireceğini görüp bir sonraki adımları için hazırlıklı olmak isteyen farklı sektörlerden iş ve teknoloji profesyonellerini Zirve’ye davet etti. “Bu yıl, bir ayağımız yere basarken diğerini ne yöne ve nasıl atacağımız kararına destek olacak bir bilgilenme ve iletişim ortamı planladık” diyen Taşdemir, ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12 ile yeniliklerin konuşulacağı, trendlerin belirleneceği, öğrenilecek ve eğlenilecek bir platform yarattıklarına işaret ederek, Zirve’nin bir etkinlik olmaktan öte canlı bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Taşdemir, “Günlük yaşamımızda, bilişim teknolojilerinde ve ülkemizin gelişen rekabetçi sektörlerinde önümüzdeki 10 yılda önemli değişim yaşanacağı kesin. Bu değişimin öngörüleri ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi ’12’de tartışılacak. Zirve’de dinleyiciler, üç gün boyunca iş ve bilişim dünyası gündemini, dünyayı değiştiren yaklaşımları ile küresel fikir ve iş liderlerinden dinleme fırsatı bulacak.  Uluslararası bir iş geliştirme platformu sunacak Zirve, farklı ülkelerden, farklı sektörlerden katılımcıları kapsayan bir şemsiye oluşturacak ve üç gün boyunca bilgilendirici toplantıların yanı sıra canlı çözüm gösterileriyle desteklenecek. Başarı öyküleriyle desteklenmiş, örnek kullanıcı projelerine yer veren insan odaklı bir etkinlik olacak Zirve; ülkeler, sektörler, kurumlar ve kişiler arası iş birliklerini tetikleyecek bir zemin sunacak. Zirve’de uzmanlık, iş ve projelerin buluştuğu profesyonel buluşturma / eşleştirme hizmetleri bulunabilecek.” dedi.

ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi’12 hakkında:

Interpromedya tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi,  bu yıl “Sonraki Adım” teması ile gerçekleştirilecek. ICT Summit Eurasia –  Bilişim Zirvesi’12, Avrasya’nın en etkili ‘iş birliği’ zirvesi olmayı hedeflerken, faaliyete geçtiği günden bu yana, bölgenin en önemli bilişim iş birliği fırsatlarına ev sahipliği yapmakta ve farklı coğrafyaların ve kültürlerin teknoloji ve iş dünyalarının buluştuğu, küresel bir etkinliğe dönüşmektedir.

Bu yıl uzak geleceği yakına dönüştürmek üzere kurgulanan ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi’12 bölge ülkelerini bilişimin ortak paydasında, Türkiye’de buluşturacak. Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve Balkan ülkelerinden gelecek teknoloji ve iş profesyonellerinin yanı sıra, ülkemizin siyaset, kamu ve iş çevrelerinin önde gelen temsilcilerin de katılacağı ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi’12 uluslararası boyutta bir teknoloji ve iş gündemi yaratacak. Zirve, geleceğe yönelik yenilikçi stratejileri ve yol haritalarını tartışmaya açarken, bölgede etkin iş birlikleri kurulmasına da zemin teşkil edecek.

Bölgedeki bilişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin sağlayıcı ve kullanıcıları, düzenleyici ve kural koyucu kurumların temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler, sınırların ötesine geçen bu buluşmada Türkiye’de bir araya gelerek küresel teknoloji gündeminde söz sahibi olacaklar.

ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi’12, 11 – 13 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

ICT Summit Eurasia Bilişim Zirvesi ’12’ye katılım ve daha fazla bilgi için: http://www.bilisimzirvesi.com.tr/12/