Türkiye’nin diğer ülkelere göre e-ticaret ve sosyal medya kullanımı

Posted on June 4, 2012

0


04062012 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

Global Web Index Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamında yer alan 27 ülkenin sosyal medya kullanımları ile online satın alma oranlarını aşağıdaki grafikte bulabilirsiniz. Online alışveriş ile sosyal medya kullanım oranları karşılaştırılarak oluşturulan grafiğe göre, gelişmiş ülkelerde yüksek oranda gerçekleşen online alışveriş oranlarına karşılık olarak bu ülkelerdeki düşük sosyal medya kullanım oranları dikkat çekiyor. Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise, online alışveriş ile sosyal medya kullanımı arasında doğru orantı göze çarpıyor.

Online satın alma ve sosyal medya kullanımlarına bakıldığında farklı pazarlarda uç örneklere rastlanabiliyor. Örneğin Japonya’daki internet kullanıcılarının online satın alma davranışları yüksek oranda gerçekleşiyorken sosyal medyada bir hayli düşük kullanım gösteriyorlar. Farklı bir örnekte ise, Çin’deki internet kullanıcılarının hem online satın almada hem de sosyal medya kullanımlarında oldukça aktif olduklarını görüyoruz. Türkiye ise e-ticaret etkileşimi olarak dünya ortalamasında seyrederken, sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerindedir.

Gelişen Pazarlarda Sosyal Ağ, Blog ve Mikro-Blog Kullanımı

Türkiye’de, dünya ortalamasıyla paralel bir düzeyde online satın alma gerçekleşiyor. 

GWI verilerine göre; dünyada en fazla oranda online satın alma gerçekleşen ülkeler sırasıyla, Güney Kore, Almanya ve İngiltere. Online satın alma oranlarında Avrupa ülkelerinin dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülürken, Türkiye ise dünya ortalamasıyla paralel bir düzeyde online satın alma gerçekleştiyor. Türkiye’deki her 2 aktif internet kullanıcısından 1′i internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtiyor. Türk internet kullanıcılarının en fazla online alışveriş yaptığı kategoriler ise; kıyafet, kitap ve ayakkabı.

Ürün veya marka hakkında internetten araştırma yapmak.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının neredeyse yarısı online alışveriş yaptıkları gibi, ürünler veya markalar hakkında da araştırma yapıyorlar. Dünya genelinde online satın alma ile paralellik gösteren internet üzerinden ürün/marka araştırmada başı çeken ülkeler ise sırasıyla; Güney Kore, Çin ve Almanya.