Sosyal medyanın demografik yapısı (Infografik)

Posted on February 20, 2012

0


20022012 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

Advertising Age,  sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerini ele alarak yapmış olduğu çalışmasını yayınladı.  Sonuçlarından en çarpıcı olanı; popülerbir sosyal ağ sitesi olan Facebook’u kullanan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin %28,4’lük oran ile 10 ülke arasından 4. sırada yerini alması.

Ancak Facebook sıralamasında önde olan  Türkiye, Linkedin kullanım sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer almıyor. Profesyonel iş hayatındaki network gelişimi için Linkedin gerçekten başarılı ve önemli bir sosyal site. Bu sitenin Türkiye’de kullanım oranının da en kısa zamanda artması profesyonel hayatta yerini almak isteyenlere kuşkusuz yeni bir vizyon kazandırır.

Araştırmaya göre US hem Facebook hem de Linkedin sitelerini en çok kullanan ülke olarak ilk sırada yerini alıyor. Bu bilgiden yola çıkarak US’de sosyal ağları kullanan kişilerin cinsiyetlerine göre ayrı ayrı göz atacak olursak;  en göze batan sonuç; 35-54 yaş arasındaki erkeklerin Facebook kullanma oranının, aynı yaş aralığındaki kadınlardan daha düşük olduğu.  Ancak bu durumun Linkedin kullanımında tam tersi bir sonuç ortaya koyduğunu da görüyoruz. Bu veriden yola çıkarak kadınların kendi ilgi ve karakteristik özelliklerine göre Facebook ağını daha çok kullandıklarını söyleyebiliriz. Örneğin; yemek pişirme (Cooking) Erkek (%30,7) Kadın (69,3) şeklinde.

Sosyal ağlardaki kadın kullanıcılar yine Facebook da olduğu gibi, %54,6 bir pay ile erkek kullanıcıları Twitterda da geçiyor. Twitter kullanan kadınların çoğu 30-49 yaş aralığındaki beyaz kadınlar. Twitter ağını sadece ziyaret amaçlı kullanan kadınlarda erkeklere karşın çoğunlukta. Ziyaretçilerin çoğu 35-54 yaş arasındaki kadınlar.

Araştırmanın neticesinde özellikle orta yaş grubunda yer alan kadınların Facebook ve Twitter kullanımında aynı yaş grubunda yer alan erkekleri geçtiğini söylemek mümkün.