Sosyal medyanın küresel seyrine bir göz atmak ister misiniz? (Infografik)

Posted on February 17, 2012

0


17022012 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

Sosyal medyanın kullanıcı kitlesi ve pazardaki önemi gün geçtikçe artmaktadır.Sosyal medya ağlarına sürekli yeni oyuncular eklenmektedir.

Cohn & Wolfe tarafından hazırlanan infografikte; sosyal medya kullanıcılarının demografik durumları ve sosyal medyada ne kadar aktif oldukları ortaya konmaya çalışılmış. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir:

2012 yılı itibariyle dünyanın yarısının internet kullanıcısı olduğu söyleniyor. 1 milyar İnternet kullanıcısının Facebook hesapları var. Küresel olarak sosyal ağları aktif kullanan internet kullanıcı sayısı, %30 bir artış göstererek, 244,2 milyondan , 314,5 milyona ulaşmış.

Bu %30’luk artış gerçekten küçümsenmeyecek bir durumdur. Bunun farkında olan iş dünyası, 2011 yılı içerisinde sosyal medya pazarlaması için 4,26 milyar dolar harcamaktadır. İnternet kullanıcılarının %46’lık dilimi, sosyal medya ile günlük iletişimini sağlarken, %25’lik bir dilim ise sosyal medyayı marka reklamlarına göz atmak için kullanmaktadır.

Kullanıcıya yönelik yapılan bu araştırmada kişilerin hangi ülkelerde yaşadıkları, hangi dilleri konuştukları, cinsiyetleri ve hangi sosyal ağları daha fazla kullandıkları görülmektedir.

Aynı zamanda araştırma, kullanıcıların sosyal ağları  pasif mi, yoksa aktif mi kullandıklarını da, bazı sosyal ağ örnekleri üzerinden değerlendirmektedir.

Posted in: teknoloji