Enformasyon akışına kapıldık gidiyoruz!

Posted on December 26, 2011

0


26122011 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

           Resim 1. http://blog.unyouth.org.nz/2011/10/where-do-we-get-our-information-from-2/

Belirli bir konuda zamanla biriken enformasyon, ayıklanıp sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşmektedir. Bu açıdan enformasyon özel bir konunun anlaşılmasına ya da özel bir problemin çözümüne hizmet ederken, bilgi görece daha genel bir konunun anlaşılması veya belirli türden problemlerin tümünün çözülmesi için kullanılmaktadır.1

Bilgi geldi…görüldü…okundu…anlaşıldı…değerlendirildi…yorumlandı…paylaşıldı…paylaşılan bilgi…görüldü…okundu…değerlendirildi…geliştirildi…paylaşıldı

Enformasyon (Information) karşımıza sözel (metin gibi…) ya da görsel (fotoğraf, grafik gibi…) iletiler olarak her türlü çıkmaktadır. Bilgiyi önemli kılan noktalar ise; bilginin görülebilir, okunabilir, anlaşılabilir, tekrar düzenlenebilir, geliştirilebilir, depolanabilir, değerlendirilebilir ve en önemlisi de paylaşılabilir olmasıdır.

İletici (Gönderici) ve Alıcı (Hedef) arasında bir kanal aracılığı ile iletilen kodlanmış iletilerin her biri birer bilgilendirici niteliktedir.

Bilgi akışını sağlamak için doğru kanal kullanımı çok önemlidir. İletiniz ne olursa olsun seçtiğiniz kanal aracılığı ile şekillenmektedir ve hedef kitle tarafından algılanmaktadır. İletişim kuramcısı Marshall Mcluhan Araç Mesajdır adlı yapıtında da bu noktaya değinmektedir. Aynı zamanda Mcluhan, Global Köy yapıtında, iletişim teknolojilerinin enformasyon akışını daha hızlı taşıyacağını dile getirmiştir ve bu teknolojilerin toplum üzerinde etkili olarak elektronik araçların kullanımını arttıracağını, yaygınlaşıcağını yani ‘küresel bir köye’ dönüştüreceğini dile getirmiştir. Mcluhan bu görüşleri ile bugün herkes tarafından kullanılan internet ve web ortamında var olan enformasyon akışına ışık tutmuştur.

Peki bu enformasyon akışı içerisinde sosyal medyanın konumu nedir?

Web 2.0 teknolojinin gelişi ile ortaya çıkan Sosyal Medyanın tüm alanları; sosyal ağlar, bloglar, vikiler vb… gönderici ve hedef kitle arasında ileti akışının sağlanmasını sağlayan dijital tabanlı kanallardır. Bu kanalların hepsi bilişim çerçevesi içerisinde kullanıcıları ileti bombardımanına tutmaktadır. Bu kanal sadece bireyler arasında değil farklı sektörler ve iş sahaları tarafından da kullanılmaktadır. Böylelikle iletişim sistemi her alan için gelişmektedir.

Var olan bu enformasyon akışı içerisinde sosyal medyanın gücü artar mı?

Teknoloji tabanlı sistemler her daim kendini ve uzantılarını yenilemektedir. Sosyal medya da dijital sistemlerin bir ürünü olduğundan kendini yenilemektedir ve geliştirmektedir.

1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Enformasyon