C’lerin Yükselişi

Posted on December 18, 2011

0


18122011 Yayınlandı / Published @ sosyalmedyaport.com – Yazar: Berna Ekim

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile İletişim (Communication) modelinde daha çok Etkileşimin (Interaction) önemi artmıştır. Özellikle İnternet teknolojisi; etkileşim modelini bir ileri safhaya taşıyan yirmibirinci (21.) yüzyılın gelişmiş kitle iletişim aracı olma görevini üstlenerek, bireylerin istedikleri yerde ve zamanda, istedikleri bilgiye ulaşmalarını sağlamaktadır.

Web 2.0 teknolojinin gelişimi ile 2000’li yıllarda Sosyal Medyanın işlevsellik ve önem kazanması Clerin yükselişine yardımcı olmuştur. Peki bu C’ler nelerdir? Kısaca açıklayalım.

Resim 1. Berna Ekim “C” Çalışması

CONNECTION (BAĞLANTI): İletişim, bağlantı içerisinde bulunmaktır. Kaynak ve hedef arasında iletinin (mesajın) iletilmesi durumuna yardımcı olan aracın (kanalın) önemi, iletinin ne kadar sürede ve ne şekilde iletilmesi gerektiğini göstermesi, alıcı tarafından mesajın içeriğinin anlaşılması, çözümlenmesi ve anlamlandırılması açısından önemlidir. Sosyal medyada bireyler İnternet ve Web 2.0 teknolojisinin onlara sunmuş olduğu yazılım sistemi ile sosyal ağların ara yüzü ile etkileşim içerisine girerek, kişiler arası bağlantılarını sanal bir platformda oluştururlar.

COMMUNITY (TOPLULUK): Sosyal medyanın bir alt kümesi olan sosyal ağlar (facebook vb…), bireylerin bir arada bulunduğu ve etkileşim içerisinde bulundukları sanal sosyal ortamları oluşturmaktadır. Bu ortamlarda yer alan bireyler bu sanal topluluğun bir parçası haline gelmektedirler. Var oldukları bu sosyal topluluklar içerisinde kendi dijital kimliklerini oluştururlar.

CREATION (YARATMA): Web 2.0 teknolojinin yazılımı ile sosyal ağlarda yer alan bireyler; içerik yaratma, üretme, değiştirme ve yayınlama olanağına sahip olmuşlardır. Enformasyon akışı içerisinde var olan her toplumda haber alma, verme yani haberleşme olgusu vazgeçilmezdir. Sosyal medya içerisinde yer alan her hangi bir iletiyi birey özgürce seçerek, yeniden yapılandırma ve oluşturma imkanına sahiptir.