AFFECTIVE STATE / DUYGULANIM HALİ

Posted on September 17, 2011

0


Yeni medya sanatları, dijital teknolojiler, deneyim tasarımı ve etkileşimli enstalasyonlar üzerine Istanbul’da en aktif rol oynayan genç tasarımcı ve sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek sergide – sanatçılar kendi içsel arayışlarını duyusal veriler/deneyimler üzerinden izleyicilerle paylaşacaktır.

Sergi,uzamsal mekanlar ile iliştirilebilecek, izleyici ile daha direkt etkileşen ve belli bir ruh halini temsil eden işlere odaklanacaktır.

Duygulanım veya afekt bireyin uyaranlara,olaylara,anılara ve düşüncelere duygusal tepki ile katılabilme yetisidir: Modern psikolojide beynin algısal işlev mekanizmaları birbirine sımsıkı bağlı üç ana bölümden oluşur, kognitif,conative/davranışsal ve affective/duygusal. (Bilişsel/kognitif öğrenme,informasyon toplama,karar verme,hatırlama gibi bilgiyi işleme işlemlerini yaparken,conative/davranışsal içgüdüsel,refleksif tepkiler ve doğal yatkınlıklar ile insanın duygu ve düşüncelerine göre davranmasını belirler.)

Afekt beş duyumuz ve kimi zaman ötesi ile algıladıklarımızı farklı duygu ve hislerle deneyimleme imkanını sağlar. İnsan zihninin ve doğasının dengesi bu üçlemede yer alır.

Duygularımız salt halleriyle belirli bir odağa sahiptir,ama zaman ve mekan devreye girdiğinde dağılarak odağını kaybeder, duygudurum yani ruh haletine dönüşür.Sabitlikten uzak, inişli çıkışlı, zamana yayılan ve belirli hisler arasında gidip gelen bu hal, hem kişilerarası ve toplumsal iletişimin bir yansıması,hemde bireyin algılarından süzülen hissiyat üzerinden varolanı algılaması,kendi hakikatine bir adım yaklaşmasıdır.

Temsilden ibaret olan simgeler sayesinde iletişim kuruyoruz,bu iletişimin dezavantajı olarak herşeyi araçsallaştıran bir beyin ve simgelerin özünde saklı hakikatten her yeni eklenen söz,renk ve formla biraz daha uzaklaşan insan..

‘Öz’, hakikat nasıl aranmalıdır?

Akıl yoluyla mı hissiyat ile mi? ”Tasavvuf haldir,söz değildir,söz ile ele geçmez der Abdülkadir Geylani, aşkı okuyup bilmek başka,o aşkın içinde erimek başkadır.

Sergi : dijital teknolojiler, deneyim tasarımı, etkileşimli enstalasyonlar gibi farklı disiplinlerin kullanıldığı yüklenmiş/charged alanlar yaratır ve izleyiciyi belirli bir hal içinde tutmayı hedefler.Elbet bu hissiyat/hal bireyden bireye değişecektir,asıl amaç formların,renklerin ve seslerin özün önüne geçmemesi,izleyicinin sadece duygusal iletişimini öne çıkarmak,bildiğimizi sandığımızı bir kenara bırakıp,sınırlı algılarımız aracılığıyla hissiyat üzerinden bir varoluş sorgulamasına gitmek.Gözü bedenle ve insanı varoluşla barıştırmak,onu dünyaya ve içinde yer aldığı mekana açabilecektir.

”Dünyanın imge olması,varoluş içinde insanın özne olmasıyla aynı eylemdir” (Heidegger)

http://parlorx.tumblr.com/

Açılıştan kareler 🙂

Posted in: digital media